вторник, 18 март 2008 г.

Сънотворни средства.

Главното свойство на сънотворните средства е да предизвикват сън, близък до физиологичния, което е свързано с подтискащото им действие върху централната нервна система.
В разстройството на съня освен трудното заспиване, недостатъчна продължителност и дълбочина, важно място заема нарушението на структурата му. Нормалното редуване на двете фази на съня "бавен" /синхронизиран/ сън с продължителност от 60-70 минути и "бърз" /парадоксален/ сън с продължителност от 15-20 минути - става в определен порядък и в определено съотношение по време. Нарушението на двете фази на съня нерядко води до психични нарушения, но много по-лесно настъпва невротизиране при честото събуждане по време на парадоксалния сън, когато се сънува.
В малки дози всички сънотворни средства предизвикват общо успокоение /седативно действие/, а в голями дози /токсични дози/ водят до наркоза, бързо преминаваща в кома. Токсичната доза не е много по-голяма от дозата, предизвикваща сънотворен ефект.
За лечение на различните форми на безсъние се прилагат барбитурови, бензодиазепинови и други производни. Барбитуровите производни скъсяват парадоксалния сън, поради което могат да предизвикат отпадналост, главоболие и сънливост. Бензодиазепиновите производни и хлоралхидратът почти не променят съотношението между двете фази на съня.
Барбитуратите са производни на барбитуровата киселина, която не преминава през кръвно-ликворната бариера и няма сънотворен ефект. Производните на барбитуровата киселина са мастноразтворими, проникват през кръвно-ликворната бариера и действуват сънотворно. По своя ефект барбитуратите се делят на три групи:
а/ - с продължителен сънотворен ефект /фенобарбитал/; б/ - със среднопродължителен ефект /хексадорм-калций, барбамил/; в/ - с краткотраен ефект /хексабарбитал/.
Препаратите с продължителен сънотворен ефект се използуват главно при атеросклеротичен тип безсъние, а тези със среднопродължителен сънотворен ефект - при невротичен тип безсъние. Освен сънотворно действие барбитуратите имат и противогърчово действие, а в по-ниски дози - общо успокоително действие. Възможно е привикване и пристрастяване към барбитуратите.
Най-често използваният барбитурат е луминалът. Сънотворният му ефект продължава 69 часа. Като противогърчово средство се прилага при хорея, еписепсия, тетанус. При продължителна употреба луминалът предизвиква кошмарни сънища, привикване, физическа и психическа зависимост и рахит у деца. Той е противопоказан при бременност.
Друг барбитурат е барбамилът, който се прилага като сънотворно средство при неврози и има по-бърз ефект, отколко то фенобарбитала.
Друга група сънотворни средства са бензодиазепиновите производни.Те имат сънотворно, успокояващо и противогърчово действие. Препаратът радедорм /нитрозепам/ има по-изразено сънотворно действие Той е ефективен при безсъние, дължащо се на емоционален стрес. Противопоказан е при епилепсия с голями припадъци, миастения, остри бъбречни и чернодробни заболявания, през първото тримесечие на бременността. По време на лечение с радедорм се забранява употребата на алкохол.
Като сънотворни средства се използуват още:
а/ - хлоралхидрат - със сънотворен и противогърчов ефект; б/ - глутетимид, който е противопоказан при бременност; в/ - метаквалон /дормутил/, който се прилага при болково разстройство на съня. Той обаче предизвиква физическа и психическа зависимост.