неделя, 2 март 2008 г.

Изгаряния на гръкляна.

Изгарянията на гръкляна са термични /при висока тенмпература/ и химични /от киселини и основи/. Термичните изгаряния се срещат рядко и настъпват при случайно пиене или ядене на горещи течности или храни. Химичните изгаряния настъпват при пиене по погрешка или при опит за самоубийство на основи, най-често натриева /сода каустик/ и калиева, или киселини /сярна, азотна, солна и други киселини/.
Изгарянията на гръкляна налагат бързо транспортиране и спешна хоспитализация в специализирано медицинско заведение.