неделя, 2 март 2008 г.

Остри гнойни възпаления на средното ухо при инфекциозни заболявания
Грипозен отит

Грипозният вирус е честа причина за възпаление на средното ухо, особено по време на епидемия. Инфекцията се разпространява главно по кръвен път.Много скоро към вирусната инфекция се присъединява и бактериална, главно стрептококова.
Заболяването се характеризира с поява та на мехурчета по тъпанчето. Мехурчетата съдържат кръвенист ексудат и предизвикват много силни болка в ухото, както и гнойно течение. Развитието на отита е в зависимост от вирулетността на причинителя на заболяването. Налице е ви сока температура /до и над 40 градуса С, отпадналост, главоболие, хрема, мускулни болки. Често грипният отит се усложнява с развитие на токсичен неврит на слуховия нерв и загуба на слуха.
Морбилен отит
Той се причинява от вирус, към който се присъединява и бактериална инфекция. Протича като остър медиален отит. Входна та врата е лигавицата на горните дихател ни пътища. Заболяването се предхожда или придружава от едропетнист обрив зад ушине, разпространяващ се по лицето и цялото тяло. При инфекция по кръвен път ухото заболява рано преди обрива. Много ряд ко може да се развие некротичен отит с голям дефект на тъпанчето и засягане на подлежащата кост.
Дифтериен отит
Първичен дифтериен отит се наблюдава изключително рядко. Той се развива като последица на дифтерия на сливиците и гъл тача. При дифтериен отит се образуват псевдомембрани в тъпанчевата кухина, вър ху тъпанчето и външния слухов проход. Бо лестният процес бързо разрушава част от тъпанчето и обхваща слуховите костици и костните клетки в цицковидния израстък зад ушната мида. Появява се обилна гнойна секреция. За кратко време дифтерийния отит може да даде опасни за живота усложнения.
Лечението се провежда от лекар-специа лист и се състои в прилагане на противодифрериен серум, антибиотици и сърдечни средства.
Скарлатинозен отит
Острият гноен медиален отит се развива като усложнение на скарлатина. Днес той се среща по-рядко. Инфекцията настъпва най-често по кръвен път или по съседство - от областта на сливиците, гълтача, носната и околоносната кухина. Причинители са хомолитични стрептококи. Различават се две форми: обикновена и некротизираща. Обикновената форма протича като остър гноен медиален отит. При некротизираща форма още отначало възпалението обхваща не само лигавицата на тъпанчевата кухина, но и периоста /косната обвивка/ и костта. Костните кръвоносни съдове тромбозират и настъпва некроза на съответните части на костната тъкан. Тъпанчето бързо се разрушава и върху него се образува голяма пер форация. Гнойният ексудат е с неприятна миризма и в него нерядко се откриват дребни секвестри /умъртвени частици от орган/ от слуховите костици и костните стени на тъпанчевата кухина, както и отделни частици от костната лабиринтна капсула.
Болестната картина на некротичния скарлатинозен отит е много тежка. За кратко време възпалителният процес разрушава голяма част от структурите на средното ухо. При засягане на костната обвивка на лицевия нерв се развива парализа на нерва. Слухът е трайно намален. Много често се развива мастоидит с разрушаване на косната тъкан.
Лечението на некрозния скардатинозен отит е оперативно.
Туберкулоза на средното ухо
Понастоящем заболяването се среща извънредно рядко и то предимно у деца между една- и осемгодишна възраст. Туберкулозният медиален отит е последица от белодробна туберкулоза. Инфектирането на ухото става по кръвен или лимфен път. По -рядко инфекцията настъпва по съседство, при туберкулоза на гълтача и Еустахиевата тръба. Различават се две форми: продуктивна и ексудативна.
При продуктивната форма в лигавицата на средното ухо и под нея се образуват множество подутини /туберкули/, които образуват специфични /туберкулозни/ гранулации.
Ексудативната форма се характеризира с развитие на некроза, която обхваща не само лигавицата, но и подлежащата кост. За кратко време се разрушава голяма част от тъпанчето. Разрушават се слуховите костици и части от костните стени на тъпанчевата кухина. При разрушаване на костния канал на лицевия нерв настъпва парализа на нерва и на лицевата мускулатура откъм заболялото ухо.
Симптомите на туберкулозния медиален отит зависят много от имуно-биологичното състояние на организма. У деца с развита туберкулозна алергия заболяването протича като остър или подостър медиален отит, със или без слаба болка. У възрастните началото е бавно, незабелязано и безболезнено - направо се развива хронична форма, която протича без повишена температура, ексудацията не е обилна и има сериозно гноен характер. По-скоро в ексудата се открива костен пясък. Тъпанчето в началото е зачервено, инфилтрирано, посято с туберкули, които постепенно некротизират. Паралелно се развива специфичен лимфаленит на шийните лимфни възли. В някои случаи туберкулозното възпаление обхваща и мозъчните обвивки, в резултат на което се развива туберкулозен менингит.
Лечението на туберкулозния отит се провежда от лекар-специалист.