вторник, 18 март 2008 г.

Средства против повръщане.

Повръщане може да възникне при пряко химическо дразнене на центъра при повръщането или рефлекторно - чрез възбуждане на рецептори, разположени в специална зона в IV-тото мозъчно стомахче.
Рефлекторно възбуждане на тази зона може да се получи и чрез дразнене на рецепторите в стомашната лигавица и други вътрешни рецепторни зони. Типичен възбудител на пусковата зона в IV-тото мозъчно стомахче е апоморфинът. Изборът на средство против повръщане зависи от произхода на повръщането. При централно обусловено повръщане се употребяват невролептични средства с транквилизиращо и антипсихотично действие. Механизмът на тяхното действие е свързен с блокиране на допаминовите рецептори в пусковата зона.
Препаратите с антихистаминна активност /Н1-блокери/ могат да предотвратят повръщане от централен произход чрез успокоителния си ефект.Най-често използувани средства против повръщане са:
1. Церукал /реметин/. Препаратът представлява едно от най-мощните средства против повръщане. Той блокира рецепторите в пусковата зона. Ефектът му е 20 пъти по-силен от този на хлоразина;
2. Торекан. Той също има мощен ефект против повръщане от всякакъв произход, като подтиска пусковата зона, така и центъра на повръщането;
3. Марофен. Той има силно изразен ефект против повръщане и се прилага при повръщане от различен произход, включително при повръщане по време на бременност и кинетози /болести на дви жението/. Средствата против повръщане с периферен механизъм на действие премахват дразненията върху стомашната лигавица или подтискат блуждаещия нерв, имащ отношение към повръщането. Към периферните средства против повръщане се отнасят препаратите аерон, атропин, бусколизин, витамин В6, 40%-ова глюкоза, манитол, ментова и хлороформена вода с добавка на натриев цитрат.