вторник, 18 март 2008 г.

Транквилизатори /АНКСИОЛИТИЦИ/.

Транквилизаторите са психоседативни лекарства - действуват успокояващо, премахват тревогата, страха, безпокойството и други нарушения в емоционалната сфера. Те се използуват предимно за лечение на неврози, протичащо с безпокойство, страх и напрежение. Транквилизатори премахват психичната възбуда без да нарушават съзнанието и интелекта. Тяхна характерна особеност е наличието на противогърчово и централно миорелаксиращо /отпускащо мускулатурата/ действие.
От химична гледна точка транквилизаторите се делят на следните групи:
1.Производни на дифенилметана. Най-често използуваният препарат е хидроксизин /неутолакс/. Той притежава анксиолитична активност, премахва страховата напрегнатост и възбудата и оказва местно анестезично, спазмолитично, противоповръщащо и известно противохипертонично действие, а освен това удължава ефекта на сънотворните и обезболяващи средства. Хидроксизинът се прилага при неврози със страхова компонента и напрежение, нервно безсъние хроничен алкохолизъм, при менструални и климактерични и невровегетативни разстройства.
2.Производни на пропандиола. Основен синтетичен транквилизатор от тази група е мепробомат /транквилан/. Той оказва успокояващ ефект върху централната нервна система, разхлабва напречно-набраздена мускулатура, засилва действието на сънотворните и наркотичните средства. Той се използува при страхово-възбудни състояния, неврози и за успокояване на съня. Нерядко препаратът предизвиква сънливост и отпуснатост, световъртеж, дезориентираност и нарушения.
Към мепробамата се наблюдава пристрастяване.
3.Производни на бензодиазепина /хлордиазепоксид, диазепам, медазепам, аксазепам, феназепам, нитрозепам/. Те имат добра чревна резорбция. Всички препарати от тази група са с изразено анксиолитично действие - намаляват емоционалната напрегнатост,страха, безпокойството и улесняват заспиването. Бензодиазепините притежават миорелаксиращо действие и се използуват и като противогърчово средство. Те не оказват влияние върху централната нервна система и леко понижават артериал ното налягане.При продължителното им приемане се развива привикване. Прилагат се за лечение на неврози, безсъние, функционални разстройства на сърдечно-съдовата система, епилепсия. Несъвместими са с алкохол. Употребата им по време на кормуване е забранена, защото отслабват вниманието и рефлексите.
4.Смесена група анксиолитици. Към тази група се отнасят оригиналните български препарати темпидон и лонетил. Лонетилът намалява двигателната възбуда и се използува за лечение на страхова напрегнатост, емоционална лабилност и безсъние Темпидонът се прилага при психическа въз буда и страхова напрегнатост и влиза в състава на комбириния препарат темпалгин, който е ефективен при главоболие и зъбна болка.