вторник, 11 март 2008 г.

Вродени аномалии на хранопровода .

Към вродените аномалии се отнасят липсата на хранопровод, двоен или раздвоен хранопровод, вродена анастомоза /фистула/ между хранопровода и бронхите, между хранопровода и трахеата, стеснения и разширения на хранопровода, къс хранопровод и други. Вродените аномалии в повечето случаи се откриват още през първите дни след раждането, другите се откриват в по -късна възраст. Липсата на хранопровод е много тежка аномалия, която е несъвместима с живота. Не рядка аномалия е сляпо завършващ хранопровод, т.е. - липса на отвор - връзка между хранопровода и стомаха /атрезия/.
Лечението на вродените аномалии на хранопровода е оперативно. Успехът на операцията е ранното откриване на аномалията и пълното й отстраняване с възтановяване на ефикасната проходимост на хранопровода.
Прогнозата при успешна пластично-реконструктивна операция е добра и благоприятна.