вторник, 22 януари 2008 г.

Показания за трансплантация на хемопоетични стволови клетки и приживяемост на присадката.

Хемопоетични стволови клетки В България трансплантация на хемопоетични стволови клетки се извършва рутинно в Специализираната болница за активно лечение на детските онко-хематологични заболявания - София. Показания за трансплантация на хемопоетични стволови клетки и приживяемост на присадката. Най-често причина за трансплантация на хемопоетични стволови клетки са различните видове рак на кръвта, като остра лимфобластна левкимия, остра миелобластна левкимия, хронична миелогенна левкимия, болест на Ходжкин, мултиплен миелом и неходжкинов лимфом. Подбор на донорите и реципиентите Обикновено, подходящ донор е сестра, брат или друг близък роднина на пациента, тъй като те са наследили сходен човешки левкоцитен антиген (HLA). Когато това не е възможно, се търси нефамилен донор, тъканно съвместим с реципиента. Хемопоетичните стволови клетки се извличат от циркулиращата периферна кръв на донора, с помощта на автоматичен клетъчен сепаратор (apheresis machine), който изолира необходимите компоненти и връща обратно, вече обработената венозна кръв. Полученият кръвен продукт се изследва според съществуващите стандарти и при необходимост се дообработва, след което се съхранява при контролирани условия в течен азот за по-късно вливане. Обикновено за получаване на достатъчно количество стволови клетки са необходими няколко процедури. При размразяване се провежда нов тест за жизнеспособност. Усложнения За донора: При трансплантацията на хемопоетични стволови клетки от периферна кръв почти не се наблюдават животозастрашаващи инциденти. Все пак съществува малък риск от кървене, тъй-като вземането на хемопоетични стволови клетки от периферна кръв понякога предизвиква временна тромбоцитопения. За пациента: Приживяемостта, при пациенти получаващи присадка несъответстваща по един антиген, е почти еднаква с тази при пациенти получаващи напълно идентична присадка. При по-голяма несъвместимост вероятността от отхвърляне драстично се увеличава. Хемопоетични стволови клетки
В България трансплантация на хемопоетични стволови клетки се извършва рутинно в Специализираната болница за активно лечение на детските онко-хематологични заболявания - София.
Показания за трансплантация на хемопоетични стволови клетки и приживяемост на присадката.
Най-често причина за трансплантация на хемопоетични стволови клетки са различните видове рак на кръвта, като остра лимфобластна левкимия, остра миелобластна левкимия, хронична миелогенна левкимия, болест на Ходжкин, мултиплен миелом и неходжкинов лимфом.
Подбор на донорите и реципиентите
Обикновено, подходящ донор е сестра, брат или друг близък роднина на пациента,тъй като те са наследили сходен човешки левкоцитен антиген (HLA). Когато това не е възможно се търси нефамилен донор, тъканно съвместим с реципиента. Хемопоетичните стволови клетки се извличат от циркулиращата периферна кръв на донора, с помощта на автоматичен клетъчен сепаратор (apheresis machine), който изолира необходимите компоненти и връща обратно, вече обработената венозна кръв. Полученият кръвен продукт се изследва според съществуващите стандарти и при необходимост се дообработва, след което се съхранява при контролирани условия в течен азот за по-късно вливане. Обикновено за получаване на достатъчно количество стволови клетки са необходими няколко процедури. При размразяване се провежда нов тест за жизнеспособност.
Усложнения
За донора:
При трансплантацията на хемопоетични стволови клетки от периферна кръв почти не се наблюдават животозастрашаващи инциденти. Все пак съществува малък риск от кървене, тъй-като вземането на хемопоетични стволови клетки от периферна кръв понякога предизвиква временна тромбоцитопения.
За пациента:
Приживяемостта, при пациенти получаващи присадка несъответстваща по един антиген, е почти еднаква с тази при пациенти получаващи напълно идентична присадка. При по-голяма несъвместимост вероятността от отхвърляне драстично се увеличава.-->