сряда, 23 януари 2008 г.

Заболявания--симптоми (Хепатомегалия ).

Хепатомегалия
Хепатомегалия означава увеличаване на размерите на черния дроб. Той се намира в дясното подребрие и нормално почти не се палпира. При увеличение на черния дроб предният му ръб се измества надолу и може да се опипа под ребрената дъга. Горната му граница се установява перкуторно в медиоклавикуларната линия на равнището на VІ ребро, а долната - на дясната ребрена дъга. Чернодробното притъпление в медиоклавикуларната линия достига у мъже 15 сm, а у жени – около 12 сm. Привидна хепатомегалия има при спуснат черен дроб – при белодробен емфизем, пневмоторакс, плеврален излив, деформация на гръбначния стълб. Черният дроб може да бъде увеличен при редица заболявания: - чернодробна цироза – алкохолна цироза, първична билиарна цироза; - абсцес на черния дроб; - кисти на черния дроб – ехинококови кисти, поликистоза на черния дроб; - карцином на черния дроб; - метастази в черния дроб; - хепатит; - първичен склерозиращ холангит; - стеатоза на черния дроб; - тромбоза на чернодробните вени – синдром на Budd-Chiari; - вродена чернодробна фиброза; - саркоидоза; - синдром на Рейе /Reye/; - деснокамерна сърдечна недостатъчност; - таласемии; - левкемия и лимфоми; - лупус еритематодес; - инфекциозна мононуклеоза; - бруцелоза; - лептоспироза; - токсоплазмоза; - американска трипанозомоза – болест на Chagas; - лайшманиоза; - вроден сифилис; - акромегалия; - амилоидоза; - хемохроматоза; - галактоземия; - гликогеноза тип І – болест на von Gierke; - вродена фруктозна непоносимост; - болест на Гоше /Gaucher/; - болест на Ниман-Пик /Niemann-Pick/; - болест на Уилсон-Коновалов.