вторник, 22 януари 2008 г.

Според лекари от САЩ стволови клетки от пъпна връв може да се транплантират с минимална или липсваща подтискаща терапия.

Стволовите клетки от кръв от пъпна връв са алтернатива на костномозъчните трансплантации в редица държави с напреднала медицина, показват медицински изследвания на лекари от САЩ. Високото им качество на фона на относително ниската цена на придобиване ги правят предпочитана възможност при налагащо се преливане на костен мозък на фона на лечение на редица злокачествени заболявания. Допълнителен плюс на прилагането на стволови клетки от пъпна връв е ниската им имуногенност, което прави допълнителното подтискане на имунната система на реципиента с тежки и скъпи лекарства нерядко излишно.Според изследователски екип от Аризона и Калфорния, САЩ, публикувал данни от сериозен метаанализ през февруари 2007, все повече клиники за химиотерапия в САЩ намаляват до минимум дозирането на имуносупресиращи лекарства при прилагането на стволови клетки от пъпна връв.Същевременно тези клетки навлизат все по-успешно и при лечението на незлокачествени /наследствени, инфекциозни/ кръвни и костномозъчни заболявания, където нерядко имуносупресия на практика не се налага. От друга страна, при артрозни заболявания и болести на колагеновата обмяна, където подтискането на имунитета е задължително, стволовите клетки от пъпна връв се превръщат почти в златен стандарт на лечение.Разбира се, при възможност за автотрансплантация, когато кръвта е взета и съхранение по време на раждане, необходимостта от имуносупресия отпада напълно.