сряда, 23 януари 2008 г.

Заболявания--симптоми (Хемоптое кръвохрак).

Хемоптое (кръвохрак)
Кръвохракът е сериозен признак при заболявания на дихателната система. Кръвохраченето обикновено се осъществява с кашлица. Когато в храчката преобладава кръвта или това е чиста кръв се говори за хемоптое (haemoptoe), а ако кръвта е в малко количество, във вид на жилки – за хемоптиза (haemoptysis). Кръвохракът трябва да се разграничава от хематемезата. При хемоптое кръвта е яркочервена, пенеста, алкална и остава продължително време непроменена.Кръвохрак се наблюдава при: - белодробна туберкулоза; - бронхиектазии; - чуждо тяло в дихателните пътища; - пневмония; - белодробен абсцес; - белодробен инфаркт; - белодробен карцином; - синдром на Goodpasture; - идиопатична белодробна хемосидероза; - аномалии на белодробните съдове; - травма на белия дроб; - застойна сърдечна недостатъчност – белодробен оток; - митрална стеноза; - системен лупус еритематодес; - грануломатоза на Wagener; - медикаменти – лечение с антикоагуланти.