вторник, 22 януари 2008 г.

Хистиоцитоза на Лангерхансовите клетки.

Интересна статия на тема “Спонтанно възстановяване на гонадотропен дефицит при пациент с хистиоцитоза на Лангерхансовите клетки" (Pituitary 2005 Dec 23). Автори са Makras P, Papadogias D, Kontogeorgos G и др., от Department of Endocrinology and Metabolism, "G. Genimmatas" General Hospital, Athens, Greece. Хистиоцитозата на Лангерхансовите клетки (LCH) е рядко заболяване, което се проявява чрез специфичното включване на хипофизата, водещо до развитие на безвкусен диабет (diabetes insibidus), както и други хормонални дефицити. Авторите представят случай на 35 годишна жена с 10 годишна анамнеза на мултиситемна LCH. След няколко курса на лечение с глюкокортикоиди, което не довело до стабилно подобрение, на пациентката е проведена естроген заместваща терапия и каберголин. Ядрено магнитния резонанс на хипофизата показва почти нормален инфундибулум. Ендокринното изследване показва нормални нива на гонадотропин и пролактин. Този случай демонстрира за първи път, че LCH индуциран хипофизен дефицит може да има разнообразнo клиничнo развитие и дори спонтанно възстановяване.резюмета на статията:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&dopt=Abstract&db=PubMed&list_uids=16379033