вторник, 22 януари 2008 г.

Ново лечение за множествена склероза -новини

Едно добре познато лекарство за намаляване нивото на холестерола може да се ползва с успех и при пациенти с множествена склероза. Ново проучване показва, че статините редуцират броя на мозъчните лезии...при болни от множествена склероза. Мултипленната склероза е най-честото хронично неврологично заболяване. То води до инвалидизация на млади хора. Лицензирани са много медикаменти за терапия на болестта, но те имат частичен ефект и вкарват в ремисия, парентерални са и са скъпи. Изследователи от Medical University of South Carolina в Чарлстън са провели проучване, за да установят дали симвастатин (Zocor) ще повлияе броя на лезиите в мозъка при МС. Статините вероятно водят до противовъзпалителен имунен отговор. Изследването е обхванало 30 пациенти, на които е даден симвастатин ежедневно за период от 6 месеца. Болните са направили ЯМР с цел определяне броя на плаките в мозъка. Установено е 44%-но намaление на броя на плаките след 3 месечно лечение с медикамента. Необходими са още проучвания, като следващата стъпка на учените е провеждане на рандомизирано контролирано клинично изпитване.