вторник, 22 януари 2008 г.

Институт по биология и имунология на размножаването – БАН ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФЕТАЛНИ КЛЕТКИ И ТЪКАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛЕТЪЧНАТА ТЕРАПИЯ

Possibilities of using fetal cells and tissues for cell therapy
Abstract: The rapidly expanding area of cellular therapy is holding great opportunities for the causal treatment of common clinical pictures due to impaired or lost cell functions. Cell transplantation biotechnology is being developed based on the employment of three main strategies: the use of specialized somatic cells, regional stem cells and embryonic or fetal stem cells. The transplantation of embryonic and fetal stem cells has proved as the most promising for the medical practice, since these cells are low differentiated and possess negligible immunogenicity.
В последните години лечението с използването на специфични клетъчни популации или техни продукти се наложи като едно от “модерните” направления в медицината. Терапевтичният ефект се постига чрез заместване и възстановяване на изгубените или нарушени клетъчни функции [1].
Трансплантацията на клетки и тъкани има близо 80-годишна история. За основоположник на направлението се смята руският учен Воронцов, който през 30-те години на миналия век в Париж прави опити за подмладяване на организма чрез присаждане на фетални тъкани. Първоначално се използват пречистени и изсушени екстракти от тъкани и органи, предимно от фетуси на овце. Тези препарати са удобни с това, че могат да бъдат съхранявани в обикновени условия и лесно се транспортират в плътно затворени флакони, като преди употреба е необходимо единствено да се разредят с вода или солеви разтвори. Те могат да бъдат разглеждани като първо поколение препарати за клетъчна терапия....VesCell Adult Stem Cell TherapyVesCell Stem Cell Therapy for Heart Disease Explained in 3D Animation(видео презентация)литература:
Grischenko V.I., Sandomirsky В.Р. Probl. Cryobiology, 2000,1: 3-6
Thomas E.D. In Nobel lecture, World Csientific Pupblishing Co., Singapore, 1993
Gradwohl A., Hermans J., Baldmen H. et al. Br. J. Haematol., 1996, 17: 137-48
Thomson J.A., Itskovitz-Eldor J., Shapiro S.S. et al. Science, 1998, 282: 1145-1147
Allen J. W., Bhatia S. N. Semin. Cell. Dev. Biol., 2002, 13: 447-54
Stojkovich M., Lako M., Strachan T., Murdoch A. Reproduction, 2004, 128: 259-67
Malhi H., Irani A., Gagandeep S., Gupta S. J. Cell Science, 2002, 115: 2679-88
Fuller B., Green C. and Grischenko. Probl. Cryobiology, 2003, 2: 62-83
Chisholm A.H. J. Neuroscience Nurs., 1996, 1: 27-39
Hoyt R., Szer J., Grigg A. Bone MarrowTransplant, 2000, 25: 1285-1287
Shafritz D.A., Dabeva M.D. Einstein Quart. J. Biol. Med., 2002, 19: 20-32
Grier D.G., Haalliday H.I. Treat Respir. Med., 2004, 5: 295-306
Edwards R.G. Reprod. BioMed.Online, 2004, 3: 275-306