понеделник, 21 януари 2008 г.

Полезни адреси на МС центрове.

Клиника по неврология, МБАЛ "Александровска"
1431 София, ул."Св. Георги Софийски" № 1, тел.: (02) 92-30-377; (02) 92-30-672 факс: (02) 952-67-87
Понеделник Д-р Лъчезар Трайков тел 087 491034
Вторник Д-р Любомир Попов тел 088 354312
Сряда Д-р Любомир Попов
Четвъртък Д-р Христо Крушков тел 087 997720
Петък Д-р Лъчезар Трайков
Ст.м.с. Мария Танчева всеки работен ден от 14 до 15.30 часа
Предварително записване за прегледи на тел 02-9230-377
МБАЛ "Царица Иоанна" ЕАД гр.София, ул."Бяло море" №8
тел: (+359 2) 94-32-215; 94-32-316
факс: (+359 2) 94-32-180
Университетска Специализирана Болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Свети Наум"
София 1113, ул. "Любен Русев № 1, тел (2) 9711407
д-р Ксения Кметска – главен асистент във ІІ-ро неврологично отделение Служ. тел.: - 9702 152
Д-р Соня Иванова – невролог
Служ.тел.: 971 96 37 , 9702 152
Пловдив
бул. Васил Априлов № 15 А
Кабинет за лечение на Мултипленна Склероза
д-р Мария Георгиева Манова Телефон (032) 602-276
Варна 9010
“Хр. Смирненски” № 1
Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Света Марина" ЕАД
тел. 052 30-28-51 (до 60)
Първа Неврологична Клиника
Кабинет за лечение и диагностика на Множествена Склероза
доц.Делева, н-к кл-ка
тел.30 61 01