понеделник, 21 януари 2008 г.

НЗОК ЗАПЛАЩА ЗА ЛЕКАРСТВА, ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

Средствата, които се заделят за лечението на болни от множествена склероза, съставляват 40% от средствата, заплащани за скъпоструващо лечение от НЗОК за всичките 18 програми за заболявания с тежка степен на инвалидизация. Това подчерта министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски в отговор на въпрос от народния представител Филиз Хюсменова относно продължаващото лечение със скъпи лекарства на болни от множествена склероза по време на парламентарния контрол днес, 28 юли.
От 2000 г. в НЗОК се изпълнява Програма за лечение на множествената склероза (МС) с бета-интерферони. До края на 2004 г. НЗОК е заплащала до 4 шестмесечни курса на лечение с Интерферон-бета. Поради наличието на финансови средства през 2005 г. НЗОК е имала възможност за заплащане на повторен двугодишен курс на лечение на пациентите с МС. През 2006 г. Управителният съвет на НЗОК взима решение за промяна в срока на лечение на болните. От 4 години той е намален на 2 години при липса на ефект от лечението. Приетите промени в срока на лечение са съгласувани с БЛС и са част от НРД 2006. Намаляването на срока на две години дава възможност за лекуване на по-голям брой пациенти, тъй като броят на болните прогресивно нараства: през 2003 г. – 700 пациенти; 2004 г. – 856 пациенти и съответно 10 млн. лв.; през 2005 г. – 1030 пациенти и 15 млн. лв. През 2004 г. НЗОК е заплатила за лечението на МС 11 млн. лв. за 1209 пациенти, през 2005 г. сумата е 15,9 млн. лв. за 1494 болни, а за периода януари – април 2006 г. НЗОК е заплатила лечението на 1064 пациента на стойност 4,6 млн. лв. Средствата, които се заделят за лечението на болни от МС, съставляват 40% от средствата, заплащани за скъпоструващо лечение от НЗОК за всичките 18 програми за заболявания с тежка степен на инвалидизация. За лечение при обостряне на мултиплената склероза, а така също и за усложненията, произтичащи от това заболяване, в лекарствения списък на НЗОК фигурират още 19 лекарствени продукта. Специалистите препоръчват лечението на пациенти с мултиплена склероза да се оценява на всеки 2 години от началото на терапията и лекуващият лекар да вземе решение за последващото лечение. Понастоящем няма окончателни доказателства за необходимата максимална продължителност на лечението с интерферон при тези болни, посочи министър Гайдарски. След приключване на лечението с Интерферон-бета НЗОК реимбурсира 19 други лекарствени средства. Болните с мултиплена склероза подлежат на диспансеризация при специалист невролог. Това се извършва съгласно Наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията на МЗ. В пакета за болнична медицинска помощ на НЗОК е регламентирана клинична пътека, която включва хоспитализация на пациентите при поставяне на диагнозата мултиплена склероза и при остър пристъп в хода на заболяването. На пациентите е гарантирана и рехабилитация по клинична пътека “Физиотерапия и рехабилитация на заболявания на централната нервна система”. НЗОК е предоставила на неправителствената организация на болните от множествена склероза цялата информация за ангажиментите на институцията за лечението на тези пациенти, списъка с лекарствата, на които те имат право, и възможностите за подобряване на тяхното състояние. В момента НЗОК разработва съвместно със специалисти нови критерии с цел онези болни (около 10%), които са лекувани през първите две години и имат подобрение от лечението, да го продължат.