понеделник, 21 януари 2008 г.

Множествена склероза-живот с тази болест.

Тази публикация има за цел да ви запознае с най-важните аспекти на болестта Множествена склероза и да отговори на някои практически въпроси, свързани с това заболяване.В нея ще бъдете запознати с това,което е необходимо да направите за подобрение на вашето състояние, както и това как да получите най-доброто лечение, когато потърсите помощта на лекар специалист-невролог.Какво е Множествена склероза?Това е хронично възпалително автоимунно заболяване.Едно от най-честите на централната нервна система (главния и гръбначния мозък).Засяга както млади, така и по-възрастни хора.При множествената склероза (МС) се увреждат дългите израстъци на нервните клетки в централната нервна система (ЦНС).Тези израстъци, наречени ацсони, предават нервния импулс от ЦНС до всички части на тялото.Те имат изолационна обвивка, както електрическите кабели.Тази обвивка се нарича миелин и представлява бяла мастна субстанция, навита около нервните влакна.Миелинът е изолатор, който позволява информацията (електрически сигнали или импулси) да се изпращат по-бързо от мозъка до останалите части на тялото или от определена телесна област обратно към мозъка.Импулсите могат да "скачат" от едно прекъсване на миелинивата обвивка, наречено прищъпване на Ранвие, към следващото, като така позволяват информацията да се предава с по-висока скорост по протежение на нервното влакно.При МС в рамките на погрешна реакция на имунната система тъкан, която принадлежи на организма, се разпознава като чужда и се атакува като такава.В резултат на тези "автоагресивни" т.е. насочени срещу части от собствения организъм процеси, реализирани от имунната система, п-ри МС се говори за автоимунно заболяване.Развива се реакция на възпаление, която води до увреждане на миелина.Възпалението уврежда не само миелина, но и клетките в ЦНС, отговорни за продукцията и поддържането на миелиновата обвивка.Процеса на разрушаване на миелина се нарича "демиелинизация".Демиелинизираните или оголени аксони не могат ефективно да провеждат нервните импулси.Провеждането на нервните импулси се забавя, а понякога дори се блокира.По този начин МС повлиява способността на мозъка да контролира функции като зрение, ходене, говорене и т.н.Нарича се МНОЖЕСТВЕНА, защото се засягат множество пръснати зони от главния и гръбначния мозък.Нарича се СКЛЕРОЗА, защото болестта предизвиква "склероза" или уплътнение на мозъчната тъкан в засегнатите области.Множествената склероза - не е психично заболяване;не се предава по наследствен път;не е заразно заболяване;не е продотвратима и не селекува ЗАСЕГА.Съвременната медицина разполага с редица лекарства, които променят хода на болестта и съхраняват качеството на живот в продължение на години.Защо е необходимо да се познава това заболяване?-->следва продължение: