понеделник, 21 януари 2008 г.

Защо е необходимо да се познава това заболяване - МС?

Защото това е едно от най-честите заболявания на централната нервна система с голямо социално значение.Около четиристотин хиляди страдат от МС в Северна Америка.Техният брой достига около петстотин хиляди в Европа и около 2.5 милиона по света.Милиони други (близки на пациенти с МС) споделят емоционалната, финансовата и психическата тежест.Младите хора са рисковия контингент за изява на МС - в периода на най-ползотворните години от живота си.
Кой може да се разболее от МС?
Тъй като все още има много неизвестни около МС, не може да се предвиди кой може да се разболее от множествена склероза.Все пак може да се каже кой има риск да развие МС.
Млади хора - симптомите обикновено се проявяват във възраста между 20 и 40 години.МС рядко се развива преди 15 или след 50 годишна възраст.
Жени - жените развиват МС ава пъти по-често от мъжете.МС няма връзка с бременността.Жените, болни от МС могат да имат деца.
Хора, живеещи в топли области - МС се среща по-често между 40 и 60 градуса северна и южна ширина.Колкото по-близо до екватора е дадена географска област, толкова по-малко са случаите на МС.
Хора, живеещи в области с висок стандарт на хигиена.
Честотата на МС варира в различни части на света.Бялата раса е по-предразположена към развитие на МС.Честотата на МС се увеличава с отдалечаване от екватора в двете земни полукълба.Очертава се обаче тенденция да се среща по-често в области с по-високо ниво на икономическо развитие и с по-високо ниво на хигиенни навици.Вероятно децата от тези области не са изложени на действието на определени фактори от околната среда, които взаимодействат с имунната система.При повечето пациенти МС започва между 15-50 години, като с най-голяма честота е началото на заболяването през второто или третото десетилетие от живота
Какво причинява МС-->следва продължение: