понеделник, 21 януари 2008 г.

Протичане на заболяването.

Това, което е най-типично за МС е нейното протичане, проучено чрез начина на развитие и поява на неврологичната симптоматика. Диагнозата се поставя със сигурност при типична клинична картина, потвърдена от позитивни параклинични изследвания. Обикновено, е необходим дълъг период от време, който понякога продължава с години. Различните диагностични тестове, необходими за поставянето на правилна диагноза, са разгледани в следващата глава.