понеделник, 21 януари 2008 г.

Несигурност на диагнозата!

В добавка към безпокойството, възникнало от диагностицирането на МС е несигурността на диагнозата. При всяка една болест диагнозата представлява основното предположение на лекаря. Тя е основана на това, което болният съобщава като минала и настояща анамнеза, данни от обективния неврологичен статус, от различните инструментални методи и др. Съществуват, обаче, различни неврологични заболявания, които могат да дадат симптоми подобни на тези, които се появяват при МС. Това, че някой има нарушено зрение и болка ретроорбитално не означава, че има МС. Много преди да се достигне до диагнозата, тя трябва да бъде обект на преразглеждане и дискусия докато се обобщят субективните оплаквания, обективния статус, резултатите от параклиничните изследвания при даден болен и това да доведе до поставянето на сигурна диагноза.