понеделник, 21 януари 2008 г.

МИАСТЕНИЯ ГРАВИС.

Причини Симптомите на миастенията се предизвикват от нарушение в предаването на нервните импулси към мускулната клетка. Мозъкът и самите нервни клетки не се засягат. За всяко движение на тялото ни са необходими мускулни съкращения. Командата за съкращение се предава до мускулната клетка от главния или гръбначен мозък по т.н. моторни неврони. От техните окончания се отделя веществото ацетилхолин, което преминава към мускулните клетки и се свързва там със специални рецептори. Това позволява предаването на нервния импулс към мускулната клетка. При миастения е намален броят на ацетилхолиновите рецептори. Това намаляване се причинява от нарушена активност на защитната система на организма /имунната система/, която започва да произвежда антитела срещу ацетилхолиновите рецептори и ги разрушава. Установяването на този факт стана причина миастенията понастоящем да се разглежда като автоимунно заболяване, т.е. като заболяване, при което имунната система на организма започва да произвежда антитела срещу собствените си белтъци. На основата на този факт бяха разработени съвременните методи на лечението на миастенията.
Ролята на тимусната жлеза При повечето болни се открива увеличение на тимусната жлеза, която се разполага зад гръдната кост и е важен елемент от имунната система на организма. По правило жлезата е напълно развита в детска възраст и започва да закърнява след пубертета. Увеличението на жлезата при болните от миастения е най-често с доброкачествен характер и по-рядко се развиват истински злокачествени тумори. Все още не е ясно каква роля играе тимусът при възникване на заболяването. В него се произвеждат само малка част от автотелата на имунната система. Оперативното му отстраняване води до подобрение на клиничната картина.