понеделник, 21 януари 2008 г.

Клинична картина.

Диагностицирането на МС не е проста и лесна работа. Hе съществува тест, който може недвусмислено да докаже, че един човек има болестта, поради което на част от болните се казва, че имат някакво друго нарушение или не им се поставя диагноза. Това означава, че за много от болните диагнозата е поставена чак след един дълъг период от време. Колко дълго ще продължи, зависи повече от симптоматиката, с която се демонстрира заболяването в неговите първи месеци или години, отколкото от възможностите на лекаря. Когато накрая се предложи диагнозата МС като обяснение на оплакванията на болния, то тя е все още само едно мнение.