понеделник, 21 януари 2008 г.

Международен конгрес на Европейската Платформа по Множествена Склероза.

Представители на МС Общество България взеха участие в тазгодишния международен конгрес на Европейската Платформа по Множествена Склероза /ЕПМС/, който се проведе между 28 април и 2 май 2004 г. в Прага.
ЕПМС е нестопанска организация, в която членуват 29 МС Общества от цяла Европа. Нейните основни цели са да популяризира активно интересите на хората, страдащи от множествена склероза на европейско ниво и да съдейства за обмен на опит и съвместни инициативи между МС Обществата, както и да разпространява информация и насърчава изследвания в областта на множествена склероза. Всяка година в различни краища на Европа ЕПМС организира конференция, на която представители на МС Обществата споделят и обсъждат както местните добри практики в подпомагането, грижата и лечението на хората с множествена склероза, така и възможностите за съвместна работа на европейско ниво за подобряване и унифициране на стандартите на услугите за хора с МС.
Тази година форумът се състоеше от две последователни събития – семинар "Развитие на Централна и Източна Европа /ЦИЕ/" и конференция на тема "Наемане на работа на хора с МС".
Семинарът "Развитие на Централна и Източна Европа" се проведе със съдействието на Международната Федерация по Множествена Склероза /МФМС/ и беше насочен предимно към организационното развитие и усъвършенстване на структурите на управление на нестопанските организации, работещи в сферата на МС. Лекционната тематика се редуваше с интерактивни техники и работа в малки групи и включваше: SWOT анализ на МС Обществата от Централна и Източна Европа; Сравнителен анализ на услугите за хора с МС, предоставяни от държавните структури на страните от ЦИЕ; Приложения и възможности при членството в Европейския съюз; Младите хора с МС; Набиране на средства и др.
Спонсори на семинара бяха:
Институт "Отворено Общество" – Ню Йорк и фондации "Сорос", които популяризират отворените общества чрез развитие на управленски политики и подкрепа на образованието, медийните изяви, общественото здраве, човешките права и правата на жените, както и социалната, правната и икономическата реформа.
"Сероно" – Европейска компания за биотехнологии. "Сероно" работи в областта на репродуктивното здраве, неврологията, растежа и метаболизма. Изследователските й програми са фокусирани върху браншовото разрастване и въвеждането на нови терапевтични области.
Конференцията "Наемане на работа на хора с МС" беше второто събитие, което отбеляза тазгодишния конгрес на Европейската Платформа за Множествена Склероза. То събра лектори и участници от цяла Европа, които в отворена дискусия да осъществят успешен обмен на добри практики и актуална информация по правните, политическите, медицинските и психологическите аспекти при наемането на работа на хората с множествена склероза, както и да обсъдят стратегии за подобряване на условията и достъпа до пазара на труда на хората с МС. Тематичните лекции включваха: Европейско и национално законодателство и правна защита на трудово ангажираните хора с увреждания; Квотна система за хора с увреждания – практика на обществения и частния сектори; Стимули за работодатели – успешен модел за дългосрочно наемане на работа на хората с увреждания; Оценка на възможностите за работа на страдащи от МС – медицинската гледна точка и виждането на работодателите, и др.
Във втората си част конференцията предостави възможност на участниците да дискутират в малки групи и да споделят опита на страната си в следните тематични сесии: Приспособяване на работното място – какво означава и как се използва на практика; Достъп до пазара на труда – обучение за кандидатстване и интервюиране; Новодиагностициран с МС – трябва ли да кажа на шефа и колегите си; Лобиране за усъвършенстване на европейските и националните политики за осигуряване на работа и достъп до пазара на труда; Успешни примери за осигуряване на работа за хора с МС и др.
Конференцията завърши с представяне на резултатите от дискусиите в малките групи и обсъждане на следващи стъпки и бъдещи дейности – как МС Обществата, индивидите засегнати от МС, държавната власт, работодателите и бюрата по труда могат да осъществят промяна.
Събитието предоставя и възможност за разширяване на контактите с МС Общността на международно ниво. Фондацията поддържа добри връзки с представители на МС Обществата от Румъния, Сърбия, Гърция, Англия, Чехия, Украйна и др.
Спонсори на срещата бяха: "Шеринг"; "Сероно"; "Байаджин Айдек"; "Колопласт"; "Гедеон Рихтер" и "Глаксо Смит Клайн".
"Шеринг" – Берлин, Германия е признат лидер в областите: мъжко и женско здраве, диагностика и радиофармацевтика, терапия на инвалидизиращи заболявания, каквато е множествена склероза, и дерматология.
Корпорация "Байаджин Айдек" е посветена на стремежа за креативност на науката. Продуктите на компанията и програмите й за развитие са адресирани към множество ключови медицински нужди в сферата на онкологията, неврологията, дерматологията и травматологията.
"Колопласт" е международен доставчик на висококачествени и иновативни продукти за подпомагане контрола върху функциите на отделителната система, грижата при хирургически рани от колостомия, кожни и гръдни проблеми. Компанията е посветена на помощта за пациента при преодоляване на ограниченията от интервенцията и възвръщането на пълноценния начин на живот.
"Гедеон Рихтер" има водеща роля в развитието и дистрибуцията на медикаменти – не само в Унгария, където е създадена компанията, но също и в Централна и Източна Европа. Тя е създала добре развита фармацевтична продуктова линия, произвеждаща широка гама болкоуспокояващи и антисептични продукти.
"Глаксо Смит Клайн" е посветена на изследването и иновативното развитие на медикаменти, които подобряват живота на хора страдащи от астма, диабет, кардиоваскуларни и инфекциозни болести.
Всички материали от конференцията в Прага могат да бъдат намерени на английски на сайта на ЕПМС http://www.ms-in-europe.org.