понеделник, 21 януари 2008 г.

"Мултипленна склероза", д-р Красимир Генов

КОЛКО Е СИГУРНА ДИАГНОЗАТА
Тъй като МС не е заболяване с летален изход, то диагнозата трябва да бъде поставена посредством неинвазивни методи, които не увреждат HС. Те са общовалидни и сигурни за установяването на диагнозата скоро след появата на първите симптоми на заболяването, но в някои случаи до диагнозата се стига след проследяването на болния за по-дълъг период от време. Той може да бъде доста различен. Поради тази причина на голяма част от болните се съобщава, че тази диагноза при тях е възможна или вероятна. Лекарят, който наблюдава даден болен с типични симптоми на МС, обикновено стига до заключението, че диагнозата е сигурна чак след появата на някои характерни особености на болестта и получаването на резултатите от рутинните изследвания, подкрепящи диагнозана. "Възможна", "вероятна" и "сигурна" са термини, които имат описателно значение за всеки отделен клиничен случай. Това са нива на сигурност в диагнозата, основани на някои критерии, включващи комбинация от симптоми и синдроми, ход на болестта и резултати от параклиничните изследвания.Следва продължение.....!