понеделник, 21 януари 2008 г.

Може ли болестта да бъде предотвратена?

Множествената склероза не може да бъде предсказана или предотвратена. Роднините на болния не носят повишен риск от развитие на заболяването само от това, че са в контакт с него. Няма доказателства за предаване на заболяването от човек на човек. Hяма диета и някакви санитарно-хигиенни изисквания, които да предпазят хората от появата на това заболяване или от влошаване след като то веднъж се е проявило. Типичното за МС е, че може да настъпи спонтанно подобрение. Ако това се случи, то най-вероятно се дължи на естествения ход на заболяването. Hа настоящия етап няма начин да се предотврати напълно или да се повлияе устойчиво протичането на МС.Следва продължение...!