понеделник, 21 януари 2008 г.

Каква е тежестта на заболяването

Различните дискусии по отношение на МС се усложняват от факта, че има различни форми, които заболяването може да придобие. Проблемите и грижите на болния с лека загуба на зрението, предизвикано от заболяването са съвсем различни от този, който не може да се движи или да контролира пикочния мехур. И двамата болни страдат от МС, но с различна форма и тежест на заболяването. Hяма ниво на инвалидност, което болния с МС трябва задължително да достигне в хода на заболяването. Ако е налице тежък неврологичен дефицит, то той обикновено се е развил в рамките на няколко години от появата на първите симптоми на заболяването. Болният, които е имал няколко леки пристъпа по време напр. на 3 годишно протичане на болестта, после не е имал никакви пристъпи в продължение на 15 години, не би трябвало да очаква допълнителни проблеми причинени от МС. За нещастие има изключения и след години на ремисия често пъти отново се появява тежък пристъп. Лекарят, който познава добре своя пациент и неговото заболяване, често пъти може адекватно да предвиди проблемите, пред които ще се изправи болният и да помогне с предварителен дългосрочен терапевтичен план. Рационалните начини на подход към различните проблеми, които могат да се появят при това заболяване са разгледани в следващите глави, както и начините за промяна на начина на живот с цел подобряване на неговото качество.
Hай-често засяганите функции при МС
зрение
координация
реч
мускулна сила и тонус
сетивност
тазови резервоари
сексуална функция