понеделник, 21 януари 2008 г.

Може ли заболяването да бъде излекувано?

За сега няма ефективно лекарство за лечение на МС, а то ще бъде открито тогава, когато стане известна причината за възникването на заболяването. Чрез различни опити са били търсени начини за спиране или регресия в хода на болестта. Това не означава, че не е имало някакъв прогрес в разбирането или третирането на МС. Интерферон бета-1б и интерферон бета-1а , са синтетични протеини. Те предизвикаха много дискусии поради това, че повлияват протичането на заболяването. Характеристиката на МС е много добре известна. В детайли са обяснени механизмите за появата, патогенетичните промени в хода на болестта. Проучват се вероятните причини, а от там и достигането до етиологичното лечение.