понеделник, 21 януари 2008 г.

Какво е влиянието на МС върху живота на болния?

Множествената склероза не е летално заболяване, т.е. предизвикващо смърт, което протича с различна тежест при различните болни. Смъртта при болни от МС е резултат от някакво усложнение, най-често с белодробен или бъбречен произход. Обикновено МС не съкращава директно живота на болния. Усложненията на заболяването могат да повлияят на продъл-жителността на живота. С други дума, ако МС е в лека форма, тя не влияе върху продължителността на живота. Ако заболяването причинява множество усложнения като инфекции на пикочния мехур, пневмония, декубитални рани и други, продължителността на живота ще бъде редуцирана до ниво определено, от появилите се усложнения. С елиминирането им ще се реализира по-нормален живот на болния. При тежки форми на заболяването перспективите за продължителността на живота през последните години значително се подобриха. Това се дължи на адекватното лечение на инфекциите чрез използването на нови генерации антибиотици и различни симптоматични средства. Една част за намаляване на риска от усложнения е редовното проследяване от домашния лекар. Всеки болен с МС има свое уникално съчетание от симптоми и синдроми, които изискват индивидуално третиране. Hеобходимо е непрекъснато и постоянно наблюдение на функциите на пикочния мехур, грижи за кожата и сексуалната дисфункция, както и недопускане на депресивни състояния, които директно влияят и променят качеството на живота на болните с МС.