понеделник, 21 януари 2008 г.

Увреждане на нервната система.

Всяка екзацербация на процеса е признак, че е налице демиелинизация. Възпалението, демиелинизацията или и двете могат да се появят в различни части на ЦHС по едно и също време и там, където се наблюдава демиелинизация, тя води до образуването на склеротични плаки, характерни за заболяването. Все още не е известен причинителят или процесът, които довеждат до демиелинизация и образуването на плаки. Симптоматиката се определя от това, къде точно е мястото на демиелинизацията в HС и колко е обширна тя. Ако този процес обхване напр. зрителния нерв, то болният губи зрението. Ако той е локализиран в торакалния отдел на гръбначния мозък, болният получава загуба на мускулната сила в долните крайници, както и контрол върху тазовите резервоари, т.е. налице е т. нар. долна спастична парапареза. Hякои функции като зрението и координацията се засягат по-често от други, но коя част от HС ще се увреди при болния не може да се предскаже.