понеделник, 21 януари 2008 г.

ПРЕДПОЛАГАЕМИ етиологични фактори.

Причината за МС е все още неизвестна. Повечето от съвременните теории подкрепят идеята за инфекциозен агент, като напр. вирус, но това са все още само теории. Една алтернативна теория, която е дала повод за голяма изследователска работа през последните 20 години е, че имунната система - защитата на организма срещу инфекция е дефектна или нарушена при болните от МС. Тази променена имунна система позволява ЦHС да бъде атакувана от различни агенти, които при нормални условия не могат да въздействат върху миелиновата обвивка на невроните.

Предполагаеми етиологични фактори
инфекции
автоимунно заболяване
автоимунни нарушения, причинени от вирус
нарушен имунитет от вирус, позволяващ възникването на инфекция

Фактори довеждащи до временно влошаване на МС
висока температура (хиперпирексия)
хипервентилация
дехидратация
безсъние
различни видове инфекции
анемичен синдром
заболяване на бъбреците
заболяване на черния дроб
други обратими увреждания на вътрешните органи
ефект от прилагането на различни медикаменти