понеделник, 21 януари 2008 г.

ПРЕДРАЗПОЛАГАЩИ фактори за развитието на множествената склероза.

Повечето от болните с МС са млади хора, живеещи най-често в умерен, отколкото в тропически климат. Hе са открити до сега никакви фактори, които да правят хората по-резис-тентни към заболяването. За много фактори се е предполагало, че увеличават възприемчивостта към болестта, но само някои от тях са доказани. Тези фактори се простират между социално-икономическия статус до детските болести. Мнението, че контактът с някои животни като кучетата, повишава риска от заболяването, все още се прокламира от различни учени, но не е била установена съществена връзка между причинените от животни заболявания и МС. Според разпространението на болестта се предполага, че ако причината за заболяването е инфекциозен агент, то той причинява симптоматика само при част от хората, влезли в контакт с него или че този агент не е силно контагиозен. Това, което за сега е ясно, че хората са изложени на риск за поява на заболяването само през няколко години от техния живот. Hай-уязвимата възраст е по време или около пубертета. Други фактори, увеличаващи вероятността човек да развие МС е пребиваване в райони с голяма болестност, страни с добро здравеопазване и социална политика, специфични етнически групи и др.
Вероятност за поява на заболяването
най-голяма е във възрастта между 15 и 45 години
по-често се среща при жените, отколкото при мъжете
по-често се среща при хора, живеещи в умерен климат
по-често се среща при специфични етнически групи, като например скандинавците и техните потомци
по-често се среща в развити страни с добро здравеопазване
по-често при деца на засегнати родственици