понеделник, 21 януари 2008 г.

МИАСТЕНИЯ ГРАВИС --продължение!

Лечение с плазмафереза След като бе установено, че мускулната слабост при миастения се дължи на циркулиращи антитела към ацетилхолиновите рецептори, се разработиха средства за бързото им отстраняване от плазмата. Понастоящем за тази цел се прилага плазмаферезата, която е един относително безопасен метод. При този метод кръвта на болния се сепарира с помощта на центрофуга или специален филтър на кръвни клетки и кръвна плазма. Отделя се частта от плазмата, съдържаща антитела, като обемът и се заменя от заместители. Най-съвременните методи позволяват избирателно филтриране само на антителата от плазмата. Плазмаферезата е твърде сложен и скъп метод за лечение, което ограничава приложението му само до болни в миастенна криза и при пациенти не повлияващи се от гореописаните методи на лечение. Разбира се, и този метод на лечение е свързан с риск, макар и не голям.
Миастенна криза Миастенната криза се развива когато вследствие на нарастващата мускулна слабост става невъзможно гълтането и дишането. Преди ерата на съвременното лечение такива кризи се развиваха често, но днес за щастие са рядкост. Въпреки безспорната роля, която играят външните фактори, като психически стрес, инфекции и хормонални нарушения, за развитието на миастенната криза е нарастването на активността на автоимунния процес, което може да бъде купирано със своевременно стартиране на адекватно лечение. Ако кризата вече се е развила, болният трябва да бъде интензивно лекуван в клиника, специализирана за лечение на миастения. Често развиваща се в минали години холинергична криза днес не би трябвало да се среща. Тя се получава вследствие на сериозно предозиране на антихолинестеразните средства.
Употреба на други лекарствени средства Цяла група медикаменти могат да затруднят предаването на нервните импулси към мускулите. Повечето лекари са на мнение, че такива медикаменти не трябва да се прилагат при миастеници. При леко протичаща, макар и генерализирана миастения, опасенията са неоснователни. Това особено важи за локалните анестетици, прилагани примерно за екстракция на зъб. При такива случаи най-добре е да се проведе консултация с опитен в лечението лекар.
Лечебна физкултура Лечебната физкултура играе важна роля, особено при по-тежко болни със затруднения в дишането. Ако лечението е довело до пълно или почти пълно отстраняване на оплакванията не се налага провеждането на ЛФК. В такова състояние пациентът трябва да се натоварва и спортува толкова колкото му позволяват издръжливостта и силите. Специални укрепващи упражнения са показани при болни, които вследствие на миастенията са били продължително време обездвижени. Физическото пренатоварване на миастениците е толкова вредно, колкото и при здравите хора. По правило адекватно лекуваните миастенно болни не се нуждаят в ежедневието си от специални помощни технически средства. В изолирани случаи за преценка да се търси консултация с опитен в лечението на миастения лекар.