събота, 9 февруари 2008 г.

Вродена деформация на стъпалото.

Вродената деформация на стъпалото представлява вторато по честота аномалия на скелета след вроденото изкълчване /луксация/ на тазобедрената става. Боледуват по-често момчета. Тя се среща в две форми.
Преобладаващата деформация е еквиноварусната - стъпалцата са извити навътре и надолу. Причината за това е аномалия в развитието на стъпалцовата мускулатура. В по-леки случаи лечението се провежда с налагане на изправителна коригираща левкопластна превръзка, шиниране, налагане ортопедични апарати, а при прохожданетоносене на ортопедични обувки. По строго показание се предприема ортопедична реконструктивна коригираща операция.
По-рядка деформация е планова лгусната. При нея стъпалцата са извити навън, а сводът им е спаднал. При нелекувани де ца стъпалото се обезформя. Походката е тромава и клатеща се.
Лечението при леки те форми се състои във фиксираща левкопластна превръзка и гимнастика. В по-тежки случаи се използват ортопедични апарати. По строго показание се прибягва до ортопедична реконструктивна коригираща операция. Резултатите от консервативното и ортопедичното лечение са значително по-добри, отколкото при лечението на еквиноварусната деформация.