събота, 9 февруари 2008 г.

Заболявания на мускулите
Миозит.

Миозитът представлява възпаление на скелетните мускули. Причините са травма, инфекция, паразитоза. Произходът на някои видове миозит не са изяснени.
Гноен миозит
Гнойният миозит се причинява от микро организми, които достигат мускула чрез нараняване на кожата или чрез пренасяне на други гнойни огнища в организма. Мускулната травма и простудата са предразполагащи фактори. Болните са в трескаво състояние, с повишена температура, главоболие. Засегнатият мускул е оточен, уплътнен, рефлекторно свит и силно болезнен при опипване.
Лечението се състои в приложение на антибиотици и аналгетици, при тежки случаи и по показание се предприема хирургично лечение. Ако гнойният миозит не се лекува адекватно, той се хронифицира.
Хроничен миозит
Хроничен миозит може да се развие и без предшестващо осторо заболяване. Той се характеризира с разрастване на съединителна тъкан между мускулните влакна и образуване на плътни възли в мускула, което се съпровожда със силни болки. Понякога се развива трайна мускулна контрактура.
Лечението е консервативно, с физикални процедури, под лекарски контрол.
Профилактиката на хроничния миозит се състои в навременно лечение на острия миозит и предпазване от простуда и преумора.
Прогресиращ оссифициращ миозит
Прогресиращ оссифициращ миозит се среща нерядко в детска възраст и обхваща последователно мускулите на врата, шията, раменния пояс, гърба, гръдния кош и крайниците. Сърцето, диафрагмата, очните мускули, езикът и другите вътрешни органи не се засегат. Заболяването представлява вкостеняване на мускулите, което започва от сухожилията и се разпространява постепенно и вътре в мускула. Вкостеняванията на мускулите се опипват. Поради затруднения в дъвченето, гълтането и дишането и настъпване на кахексия повечето болни умират от усложнения.
Лечението е консервативно с провеждане на лечебна физкултура, физикални процедури и лекарстволечение. По показание се предприема отстраняване на вкостяванията по оперативен път. Обикновено лечението не може да предотврати развитието на болестта.
Ограничен оссифициращ миозит
Ограничен оссифициращ миозит се развива след продължителна травматизация на определена група мускули. Образуват се овални костни уплътнения с възловиден характер главно в мускулите на бедрата, предмишниците и големите гръдни мускули. Развитието на костните образувания става за няколко месеца. След това техният растеж спира и с това се създава благоприятен момент за оперативното им отстраняване.
Професионален миозит
Професионален миозит се среща всред лица с най-различни професии /цигулари, пианисти, машинописки, стенографисти, шофъори, шивачи и други/. Той се развива като последица от продължително физическо пренапрежение, вибрация, въздействие на висока или ниска околна температура и други причинни фактори от професионално естество.
Отначало се наблюдава лесна умора и тежест в крайниците. След това се появяват и постепенно се усилват болките в пренапрегнатата мускулатура. Мускулите стават меки и в тях се опипват плътни болезнени възли.
Лечението се състои в покой на засегнатата група мускули, масаж, лечебна физкултура, физикални процедури.
Прогнозата на професионалния миозит, особено при нерационално лечение е сериозна.