събота, 16 февруари 2008 г.

Нефропатия на бременността.

Обикновено тази болест настъпва през втората половина на бременността. Причините за появата й не са достатъчно изяснени. Измененията засягат гломерулните капиляри както при гломерулонефрита, но са обратими и изчезват след раждането. Само в единични случаи може да настъпи вътрегломерулна тромбоза със запушване на съдовете и некроза.
Болестта се характеризира с поява на отоци, белтък в урината и покачване на артериалното налягане. Отоците са изключително големи и понякога теглото на бременната болна нараства с около 10-18 кг. Белтъкът в урината е в голямо количество - достига до 20-30 г/л. Артериалното налягане достига много високи стойности. Нерядко настъпва белодробен оток и мозъчен оток, с поява на главоболие, повръщане, гърчове и загуба на съзнанието /еклампсия/.
От голямо значение е ранното откриване на болестта чрез редовно следене на теглото, урината и артериалното налягане на бременната /теглото й не трябва да нараства с повече от 500-600 грама седмично. Поради риск от настъпване на тежки увреди на бременната и плода най-добре е лечението да се проведе в акушерско отделение под ръководство на лекари-акушергинеколог.
Прогнозата на заболяването е добра. В единични случаи настъпват усложнения.