четвъртък, 21 февруари 2008 г.

Вирусен хепатит - С

Този вид хепатит все още не е добре проучен. Причинителят на хепатит-С не е изолиран. Предполага се, че заболяването се предизвиква от два вируса, които се отличават по продължителността на инкубационния период /периодът от заболяването до появата на първите болестни признаци/.
Механизмът на предаване на инфекцията е като при вирусния хепатит-В чрез кръвопреливане, и по-рядко чрез раз лични инструментални медицински манипулации причинителят преминава в организма на здравия човек. Възможно е и контактно-битово предаване на инфекцията. Инкубационният период е между 30 и 80 дни.
В началото оплакванията са подобни на тези при хепатит-В и хепатит-А, но изразени в по-слаба степен. По-чести са ставните болки и кожния обрив. С появата на жълтеница оплакванията стихват. Жълтеницата не е силно изявена и трае около три седмици.
Лечението не се отличава от това при другите видове вирусни хепатити.
Прогнозата е добра, но хронифициране на заболяването се наблюдава при 26-34% от преболедувалите.
Профилактиката се състои в предприемане на мерки, подобни на тези при другите видове вирусни хепатити. Ефективна ваксина срещу болестта досега не е произведена.