понеделник, 18 февруари 2008 г.

Радиационен дерматит.

Причинителите на радиационния дерматит /радиодерматит/ са радиоактивни елементи, алфа-, бета- и гама частици и рен генови лъчи. Всеки вид лъче-лечение притежава енергетична характеристика, която определя измененията в кожата и организма изцяло. Освен това измененията зависят от дозата, локализацията и площта на облъчения кожен участък. Засягат се лица с професии, свързани с радиоактивно облъчване: ренгенолози, радиолози, лаборанти, работници от промишлеността, минъори в радиоактивни рудници.
Кожните из менения протичат под две форми:
1. Остър радиодерматит. В зависимост от дозите промените се изявяват в четири степени.
Първата степен настъпва след еднократно облъчване с доза 500-600 ренгена. Промените се изразяват в зачервяване и оток на кожата. По-късно в облъчения участък се наблюдава опадане на космите, кожата се залющва и временно се пигментира.
Втората степен настъпва след облъчване с доза 800-1000 ренгена, с поява на силен оток и зачервяване на кожата. Впоследствие се наблюдава трайно опадане на космите в облъчения участък. Кожните промени се придружават от парене и болка.
Трета степен настъпва след еднократно облъчване с доза 1000-1200 ренгена. След скрит период от 5-6 дни се появява интен зивно зачервяване на кожата с множество мехури, изпълнени с бистра или гноевидна течност. Мехурчетата бързо се разпукват и на тяхно място се образуват труднозаздравими язви. Кожните промени са съпроводени от парене и болка.
Четвърта степен настъпва след еднократна доза от 1200-1500 ренгена. Освен промените при трета степен тук се появяват участъци с некротична тъкан. Болните са с увредено общо състояние, с отпадналост, повишена телесна температура, повръщане,адинамия, левкоцитопения. По-късно кожата в облъчените участъци изтънява и се пигментира, като касмите опадат.
Характерно за всички степени за острия радиодермит е рязкото отграничаване на засегнатите облъчени участъци от околната здрава кожа.
Лечението се провежда с приложение на епителизиращи и противовъзпалителни средства, витамини, биогенни стимулатори. То е трудно и продължително. Увредените кожни участъци са непълноценни и лесно податливи на възпаление и инфекция.
2. Хроничен радиодермит.
Кожните изменения при него настъпват след многократно облъчване с ниски дози радиоактивни лъчи, понякога след десетки години. В началото космите в облъчения участък опадат. Впоследствие кожата изтънява и се пигментира. Появяват се възелчета и мехурчета, които скоро се разпукват и се образуват язвички. Язвичките са с мръсно-сивкаво дъно, синкави ръбове и заздравяват много трудно. Тези изменения се приемат за предрако състояние.
Лечението на хроничния радиодермит по принцип е същото, както при острия радиодермит.
Особено тежки промени настъпват при термоядрен взрив. Тогава освен разкъсноконтузни наранявания и изгаряния, под влияние най-вече на гама-лъчите се развива болестната картина на остра или хронична лъчева болест.
Лечението на острата или хроничната лъчева болест е комплексно и се провежда от специализирани лекарски екипи.