сряда, 20 февруари 2008 г.

Карцинома спиноцелуларе.

Спиноцелурарният карцином се среща по-рядко, отколкото базоцелуларният. Причините за неговото възникване не са изяснени. Заболяването се локализира по кожата на долната устна и ушната мида и много рядко по другите части на лицето.
При папиларния спиноцелуларен карцином измененията се появяват върху непроменена кожа. Образува се брадавицоподобен тумар със сивокафеникъв цвят. Туморът бързо нараства, понякога достига големина на яйце и придобива вид на цветно зеле с оголена, ярко червена, влажна и покрита с корички повърхност.
Инфилтративният спиноцелуларен карцином се развива върху предварително променена кожа. Установява се туморно образувание,в което настъпва деструкция с разпад и се появява язва с извити навън ръбове и кървящо дъно.
И при двете карциномни форми се наблюдава бързо разпространяване на болестния процес, който обхваща околните лимфни възли. Те се подуват като гроздовидни големи възли. Тези възли в началото са плътни и неболезнени, но по-късно омекват и могат да се разязвят. При засягане на околните нерви се появява силна болка.
В зависимост от големината на тумора и наличието на метастази се различават 4 стадия:
I стадии - туморът е с големина до 1 см в диаметър и липсват метастази; II стадий- туморът е с големина до 2,5 см в диаметър и с близки метастази в околните лимфни възли; III стадий - туморът е с големина над 5 см в диаметър, значително срастнал с подлежащата тъкан и се установяват далеч ни метастази; IV стадий - туморът е с големина над 5 см в диаматър и се откриват множество далечни метастази.
Лечението се провежда от лекари-специалисти. В началните стадии се извършва фокусирано ренгеново облъчване. В напредналите стадии лечението е оперативно отстраняване /ексцизия/ на туморната маса и на околните лимфни жлезни възли.При наличие на по-далечни метастази се провежда лечение с противотуморни цитостатици.
Прогнозата на спиноцелуларния карцином е много сериозна, поради бързия му растеж с деструкция и разпад и ранно метастазиране. В късния стадий на болестта прогнозата е абсолютно лоша.