четвъртък, 28 февруари 2008 г.

Сенилна катаракта /СТАРЧЕСКО ПЕРДЕ/.

Сенилната катаракта се появява обикно венно след 50-годишна възраст, като засяга последователно и много рядко едновременно двете очи. Развитието на катарактата се изразява в постепенно помътняване на лещата. За това са необходими от няколко месеца до няколко години. Съществуват две форми на сенилна катаракта - корова и ядрена, в зависимост от локализацията на измененията в лещата. При коровата катаракта, още преди оплакванията, в периферията на лещата при офталмоскопско изследване се наблюдават спицовидни помътнявания с върхове, насочени към центъра на лещата. Оплакванията се появяват, когато помътняването достиг не зеничната част на лещата, или когато се разпростре по задната част на кората й. Болните виждат мъгливо, образите на светлите обекти се умножават. Неясното виждане прогресира, докато се стигне само до различаване на светло от тъмно.
В развитието си коровата катаракта преминава през няколко стадия. Кората на лещата последователно потъмнява, след това набъбва, изпълва се с водни цепки и мехурчета с течност, докато накрая консистенцията й отнова става хомогенна, намалява обема и прозрачността си и придобива сивобелезникав цвят. Последните признаци показват, че катарактата е в стадия на "узряване". Ако в този стадий не се предприеме операция, катарактата преминава в стадий на "презряване", като ядрото на лещата се утаява в долната част на лещената капсула. Капсулата дегенерира и става пропусклива за белтъците на лещата. Катарактата на ядрото на лещата се развива предимно у късогледи лица. Най-типичното оплакване е появата на късогледство в напреднала възраст и неговото прогресивно развитие. Друго характерно оплакване е силното заслепяване при слънчево осветление. Развитието на ядрената катаракта е много бавно и продължава 4-6 и повече години.
Причините за появата на старческата катаракта не са изяснени. Вероятно се касае за възрастово стареене на лещените белтъци.
Лечението е оперативно - отстраняване на помътнената леща и оптическа корекчия за възтановяване на зрението.
Лекарственото лечение е без ефект.
Освен старческа катаракта, съществува паталогична катаракта, която се развива в резултат като последица и усложнение на общо заболяване. Такава е диабетната катаракта, която се развива у млади диабетици с високи нива на кръвната захар. Тази катаракта узрява за кратко време и е двустранна. Диабетната катаракта се от странява едва след като трайно се стабилизира нивото на кръвната захар и под защита на антибиотици. Токсичната катаракта се появява при отравяне с ерготин, нафталин, талий, динитрофенол. Лъчевата катаракта се развива при излагане на очите под въздействие на различни видове лъчи: инфрачервени, ренгенови, радиоактивни и други. Електрическата катаракта се развива при удар от електрически ток. Характерно за нея е това, че тя узрява в кратък срок.
2