събота, 16 февруари 2008 г.

Тумори на бъбреците.

Бъбречните тумори представляват около 1-2% от туморите у възрастни лица и 2030% от туморите у деца. Те се срещат два пъти по-често в мъжкия пол.
Доброкачествените бъбречни тумори се срещат рядко.Те се изявяват с поясна болка и поява на кръв в урината. Някои от тях имат склонност към злокачествено израждане, затова се препоръчва тяхното ранно оперативно отстраняване.
От злокачествените тумори най-чест е хипернефромът. Той се развива в кората на бъбрека и дава разсейки /метастази/ във всички органи по-често в костите /череп, гръден кош, гръбначен стълб, крайници/. Туморът се изявява с обща отпадналост, отслабване на тегло, покачване на температурата, поява на кръв в урината. В немалко случаи туморът се опипва в областта на бъбречното ложе и в подребрието. При наличие на метастази се установява и костна болка.
Лечението се състои в оперативно отстраняване на туморната маса заедно с бъбрека.
Доброкачествените и злокачествените тумори на чашките и легенчето често се разпадат и запушват цялото легенче.
Злокачествените тумори метастазират в отводящите пикочни пътища.
Най-ранният признак е кръвопикаенето със или без поясна болка.
Лечението на тези тумори е оперативно - отстраняване на туморната маса и на бъбрека по показание.
Доброкачествените тумори на пикочния мехур нарастват бавно и за дълго време протичат без оплаквания, но имат склонност към кървене и злокачествено израждане.
Злокачествените тумори на пикочния мехур метастазират във всички органи. Най-честият признак на мехурните тумори е кръвопикаенето. Нерядко пикочният мехур се изпълва със съсиреци, които могат да запушат уретрата и да доведат до задръжка на урина.
Доброкачествените тумори се отстраняват с електрокоагулация. Те често рецидивират, затова е необходимо да се извършват контролни изследвания.
Злокачествените тумори се отстраняват оперативно заедно със части от пикочния мехур.
Прогнозата на злокачествените тумори на бъбреците и отводящите пикочни пътища е сериозна. При несвоевременно оперативно лечение прогнозата е крайно неблагоприятна.