петък, 15 февруари 2008 г.

Kлинична картина на заболяването - комплекс свързан със CПИH /KOCC/.

При относително по-леки форми на СПИН, т.е. при комплекса, свързан със СПИН /КОСС/, болестта не е така напреднала. Под КОСС се разбира такова болестно състояние, при което съществуват:
1/необяснима генерализирана лимфаденопатия /подуване на лимфните възли/ в течение поне на три месеца, или кандиоза на устата;
2 /установяване на намален брой на т-клетките /по-малко от 400 клетки на куб.мм/ и съотношение т4:т8 по-малко от 1:0.
Лимфните възли по шията, тила, подмишниците, лакътя и др. са подути, неболезнени. По-чести признаци при КОСС освен подутите лимфни възли са: намаление на телесното тегло, повишена температура, нощно изпотяване, диария, умора, кожни обриви, увеличен далак.
Тези признаци в една или друга форма се срещат и при много други заболявания, поради което за тяхното разграничаване от СПИН се правят допълнителни изследвания. Тези признаци имат и някои особености при деца под 12 години. Този комплекс от признаци може да продължава много месеци, да се развие типичен СПИН /в 25-30% от случаите/.