събота, 16 февруари 2008 г.

Вродени бъбречни аномалии.

Бъбречни вродени аномалии се срещат в 1-3% от хората. Те са по-чести у жените. При немалка част от носителите на такива аномалии липсват всякакви здравословни отклонения, и аномалията се открива случайно и по повод на други заболявания. У малка част обаче се установяват различни бъбречни заболявания.
Бъбрекът по рождение може да бъде само един. В редки случаи може да се открие и трети - добавъчен бъбрек. Най-честата аномалия е удвоеният бъбрек. Той има две напълно отделени легенчета и от него излизат два пикочопровода. Аномалия представлява и срастването на краищата на двата бъбрека. При срастване на горните или пък на долните краища се образува т.н. подковообразен бъбрек.
Бъбреците могат да се намират на необичайно място - по-често в таза, по-рядко - в поясния отдел. В някои случаи и двата бъбрека се откриват от едната страна на гръбначния стълб. Такива аномално разположени бъбреци могат да притискат коремни органи и кръвоносни съдове.
Лечението на вродените бъбречни аномалии е оперативно. То се предприема по показание и риск от настъпване на тежки усложнения.