събота, 9 февруари 2008 г.

Акушерска парализа.

Акушерската парализа се дължи на родова травма. Тя е последица от прекалено силно дърпане на ръчичката на детето от акушера при раждането, което води до увреждане на раменния нервен ствол. Увреждат се различни нерви и съответно се парализират различни мукули на ръката - на мускулите на мишницата, предмишницата или на цялата ръка.
Обикновено в продължение на няколко дни след раждането е парализирана цялата ръка и детето не може да я движи. С времето много от парализите изчезват. Най-трудно е възстановяването на функцията на мускулите около раменната става. Поради преобладаване на тонуса на здрави те мускули над парализираните ръката заема принудително положение - най-често тя е завъртяна навътре и притисната към туловището. В областта на предмишницата се парализират предимно мускулите-сгъвачи на китката и разгъвачите на пръстите.
Засегнатата ръка като цяло изостава в развитието си.
Лечението при кърмачетата се състои в раздвижване и масаж. В по-късния период за противодействие на порочното положение на ръката се предприема шиниране, налагане на лонгета и подходящи упражнения.
По строго показание се извършва оперативна реконструктивна намеса.
Прогнозата при подходящи лечебни мерки е благоприятна.