четвъртък, 21 февруари 2008 г.

Разстройство на мозъчното кръвообращение при атеросклероза.

Атеросклерозата на големите артериални съдове на главния мозък обикновено предизвиква остри и преходни разстройства на кръвообращението с внезапно изключване на големи сектори от него /исхемия и тромбоза/ или с развитие на големи кръвоизливи.
Атеросклерозата на малките артериални съдове /на мозъчната кора, на стриарната система и на подкоровото бяло вещество води до тежки последици поради точковидни размеквания или кръвоизливи.
Съществуват няколко форми на болестно протичане.
В случаите с дифузна, предимно корова атеросклероза преобладават психичните прояви. Оплакванията в началото се изразяват в главоболие, безсъние, световъртеж, лесна уморяемост. След това се появява отслабване на паметта. Болните забравят близки събития, а добре си спомнят минали събития и подробности от миналия живот. Те са емоционално неустойчиви, но с преобладаване на депресивни реакции. В началото болните имат критично отношение към промяната, която настъпва с тях. В по-напреднал стадий се наблюдава и деменция. При добре изразени нарушения във фиксационната памет, репродуктивната памет е сравнително запазена. При напредване на болестта болните стават объркани, не могат да намерят дома си.
Други нарушения при дифузна корова атеросклероза са двигателните. Походката става спастична /с повишен мускулен тонус/ с дребни крачки. Появяват се кризи на спазматичен неудържим смях и плач, разстройство на говора и гълтането, орални автоматизми /т.н. хоботков рефлекс при почукване на устните горната и долната устна се издават напред под формата на фунийка/, съкратителен рефлекс /съкращаване на мускулатурата на брадичката от съответната страна при одраскване на дланта в основата на палеца/, хватателен рефлекс /при допиране на предмет до дланта на болния той несъзнателно се опитва да го хване/.
При атеросклерозата на съдовете на стриарната система /ивичестото тяло/ се развива паркинсонов синдром, при който, за разлика от паркинсонизма при летаргичния енцефалит, винаги има и прибавка на пирамидни явления /от страна на пътя, по който мускулите от кората на главния мозък достигат до двигателните неврони и мускулите. Освен това се установяват и психични промени поради засягане на мозъчната кора.
При паралитичната прогресираща форма на атеросклерозата на главния мозък се развиват и склеротични промени в гръбначния мозък. Постепенно се появява и засилва нарушението на двигателната активност на долните крайници, което прогресивно води до пълна невъзможност за движение. При някои болни се наблюдава и епилепсия /гърчове с припадъци/, която се появява в по-напреднала възраст.
При наличие на болестна картина диагнозата се основава на напредналата възраст, предшествуваща хипертонична болест, данните за пристъпи на краткотрайно преходно разстройство на мозъчното кръвообращение и за атеросклероза на други органи /ретина, миокард, бъбреци, артерии на крайниците/.
На болните се препоръчва природосъобразен живот при хранителен режим, беден на готварска сол, азотни вещества и липиди /зеленчуково - плодово - млечен режим/. Болните трябва да се въздържат от тютюнопушене и приемане на алкохол. Своята професионална дейност те могат да продължат, но при намалена интензивност.