събота, 9 февруари 2008 г.

Аномалии на гръдния кош.

Плоският гръден кош представлява вродена аномалия или се развива вследствие натиск с гърди върху чина или върху детската масичка.
Аномалията се сътои в намаляване на предно-задния размер на гръдния кош, поради което се влошава дишането. Провежда се лечение с дихателни упражнения - бързо максимално вдишване и бавно издишване. По такъв начин гръдният кош постепенно се разгъва.
Хлътналият гръден кош е вродена аномалия. Той е сплеснат, като долнатата част на гръдната кост е хлътнала дълбоко в посока на гръбначния стълб. Вдлъбнатината се увеличава при вдишване - т.н. парадоксално дишане. Дишането и сърдечната дейност се влошават. Тежките случаи сапоказани за оперативно лечение.
Птичият гръден кош представлява вродено или придобито състояние като по-често се развива в периода на израстването и пубертета. Страдат предимно болни от рахит деца. Гръдната кост изпъква напред заедно с ребрата и гръдният кош заприличва на корабен кил - сплеснат отстрани, с увеличен предно-заден размер. Под изпъкването на гръдната кост има вдлъбнатина, която проличава ясно, когато детето вдигне нагоре ръцете си. Дихателната и сърдечната дейности обикновено не са влошени.
Лечението се провежда с ортопедични апарати и с коригираща гимнастика.