четвъртък, 28 февруари 2008 г.

Химични изгаряния на очите.

Химичните изгаряния на очите са най-често от битов, промишлен и криминален произход - с различни киселини и основи.
При изгаряния с киселини се получава некроза /умъртвяване/ на засегнатите тъкани. В първите часове след изгарянето конюнктивата е оточна, сивкава и мътна, роговицата също е помътнена. Некрозата обикновено се ограничава в повърхностните слоеве и след отпадането дългите слоеве на епитела могат да се възтановят напълно. Рядко след изгаряния с киселини остават мътнини в роговицата или сраствания на конюнктивата.
Основите предизвикват също некроза, но тя е по-дълбока и нерядко от некрозния процес се засягат почти всички очни структури и настъпва пълна загуба на зрението или на цялото око. При изгаряния с концентрирани основи конюнктивата веднага се обезкървява и роговицата става бяла като порцелан. Разпадането на тъканите предизвиква локална автоалергична реакция.
Срокът и качеството на първата помощ след изгаряния /особено с основи/ са от първостепено значение. Незабавно след из гаряне се прави промивка с вода при отворено око и обърнати клепачи. Струята не трябва да попада върху роговицата, а само да я облива. След промивката се извършва неутрализиране на попадналото химично вещество. При изгаряния с киселини се прилага 2%-ов разтвор на нат риев бикарбонат, а при изгаряния с основи - 0,5%-ов разтвор на оцетна киселина или ампула с витамин С.
Локално /местно/ се прилага още атропин, мехлеми, витамин А, сулфамиди и антибиотици за предотвратяване на инфекция, като и 40%-ов разтвор на глюкоза за подобряване на хранене на роговицата и за намаляване на отока. При химични изгарянияне трябва да се поставя превръзка на окото, тъй като тя пречи на отстраняването на химичното вещество чрез рефлексно увеличеното сълзотечение. Диетата трябва да бъде бедна на белтъци, предимно плодова и зеленчукова. При много тежки изгаряния, когато конюнктивата е некротична и къслива, се прилага хирургично лечение, като некротичната тъкан се отстранява и се из вършва пластика с устна лигавица. При тежки изгаряния на роговицата с настъпила или застрашаваща перфорация се предприема също частична или пълна оперативна пластика. След оперативните резултати обаче във висок процент от такива случаи са незадоволителни.