събота, 23 февруари 2008 г.

Ботулизъм.

Заболяването се причинява от грам-отрицателни ресничести бактерии /клостридиум ботулинум/. Те са анаеробни, развиват се в безкислородна среда и отделят екзотоксин по време на размножаването си.
Бактериите се развиват и размножават в животни, риби, птици и от тях попадат у човека. Чрез изпражненията се отделят бактерии и спори, замърсяващи околната среда. В консервираните продукти те се размножават много силно в анаеробни условия. При консумиране на такива консерви се заразяват и хората.
Попадналите в храносмилателния тракт на човека бактериите отделят екзотоксин, който прониква в кръвта и бързо достига до всички тъкани и органи. Особено силно се уврежда нервната система, като бактериалния токсин причинява нервно-мускулна парализа. Токсинът уврежда и малките кръвоносни съдове, в резултат на което настъпват много различни по големина кръвоизливи във вътрешните органи.
Болестните прояви започват най-често след инкубационен период от 12 часа до 3 дни. В началото има оплаквания от обща слабост, главоболие, коремна болка, с гадене и повъщане. По-късно настъпват зрителни смущения, затруднения в гълтането и говора, които се дължат на засягане то на гълтачната и говорната мускулатура.
Особено тежко протича засягането на диха телната мускулатура, която частично или напълно се парализира. Тогава настъпва и тежка дихателна недостатъчност, която може да завърши със смърт.
Лечението се провежда в инфекциозно болнично заведение. То започва със стомашна промивка и инжектиране на специфичен противоботулинов серум. Прилагат се широкоспектърни антибиотици, витамини, вливания на глюкозо-солеви разтвори. В тежки случаи болните се включват на командно апаратно дишане.
Особено грижливо лечение изисква енцефалитната форма на болестта. Тогава допълнително се прилагат кислород, седативни и хипнотични средства, противогърчави и невролептични препарати.
Прогнозата при по-леките форми на болестта е добра. При по-тежките форми тя е сериозна. При засягане на дихателната мускулатура и развитие на енцефалит с увреждане на мозъчния ствол /вкл. парализа на дихателния и сърдечния център/ прогнозата е абсолютно неблагоприятна.
Профилактиката се състои в строг санитарен контрол върху хранителните продукти, които се съхраняват в консерви, къде то се създават условия за развитие и раз множаване на анаеробни микроорганизми.