петък, 15 февруари 2008 г.

Kлинична картина на заболяването - класическа форма на CПИH.

Вирусът на СПИН атакува и в крайна сметка разрушава т4 лимфоцитите, поради което в имунната система на организма настъпва "хаос" и тя не е способна да защитава организма от различни инфекции.
Имат се пред вид инфекции от паразити, вируси, гъбички, бактерии, които в нормален организъм не предизвикват заболяване, но при увреждане на имунната система водят до различни тежки заболявания - пневмонии, увреждане на нервната система, сърцето, бъбреците и др. /Тези инфекции се наричат опортюнистични/. Какви ще бъдат обаче те, не зависи само от вируса, а и от географската област, от профила на заболяванията в дадена страна, който се обуславя от различни външни и генетични фактори.
КОИ СА ПО-ВАЖНИТЕ ПРИЗНАЦИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ ЗАБОЛЯВАНЕТО ОТ СПИН?
Най-общо може да се говори за класическа форма на СПИН и относително по-леки форми, наречени комплекс, свързан със СПИН-косс или СПИН - свързан комплекс-скк.
Трябва да се отбележи, че не при всички заразени от вируса на спин лица се наблюдава заболяване. Първите доказателства за заразяване могат да се установят само с лабораторни методи. Най-често в срок от 2 седмици до 3 месеца /рядко по-късно/ след заразяването, в организма на човек се произвеждат специфични антитела срещу вируса.
Някои заразени от ЧИВ лица могат да останат дълго време външно здрави, без никакви признаци на заболяване. Това състояние може да продължи години. Описани са отделни случаи, при които от момента на заразяването до заболяването са изминали 7 и повече години.
Важно е да се знае, че инфектираните от ЧИВ лица, които са здрави, могат да предават заразата, както преди още да са се образували антитела, така и след това.
При класическата форма на СПИН /т.е. при напълно развита форма на СПИН най-чести са признаците на пневмония с висока температура и затруднено дишане. Тази пневмония е резултат на опортюнистична инфекция, причинявана най-често от пневмоцитис каринии. Тя може да е проява на туберкулозно поражение. Засягането на белите дробове е най-често в около 75% от случаите.
При част от болните се наблюдават признаци на кожен рак-сарком на Капоши с характерните за него пурпурни петна и възловидни подувания на кожата. При болни от СПИН тя е с тенденция да се генерализира, като обхваща лимфните възли, лигавиците и вътрешните органи. Признаците на саркома на Капоши могат да бъдат самостоятелни или да се съчетават с признаците на пневмонично заболяване.
При голяма част от болните /около 30%/ се засяга нервната система и поспециално главния мозък. Това се дължи или на пряко действие на вируса, или на развитието на различни инфекции. Увреждането на мозъка може да се развива бавно, в продължение на години. По-чести признаци на засягане на главния мозък са: сънливост, депресия, намаляване и загуба на паметта, деменция, частични парализи и др.
При много болни от СПИН, особено в централна Африка, се среща и хронична диария, намаляване на телесното тегло, треска от непознат произход. Макар и по-рядко, при болни от СПИН могат да се развият и други инфекции, засягащи предимно храносмилателната и други системи на организма. Някои автори посочват като характерен симптом левкоплакията /хронично възпаление на лигавиците, характеризиращо се с образуване на белезникави петна в устата/.