събота, 9 февруари 2008 г.

Тумори на костите
Доброкачествени тумори на костите.

Остеом
Остеомът най-често се развива по костите на лицето. Остеомът, който расте навън, не предизвиква оплаквания. Растящият навътре остеом притиска мозъка и нерядко причинява главоболие и епилептиформени пристъпи.
Друга локалазиция на остеома е палецът на крака, където туморът се опипва като твърдо образувание с кръгловата форма.
Остеоид - остеом
Остеоид - остеомът се среща най-често в костите на крака и се развива у млади лица. Той причинява болка, която се постепенно се засилва и е особено мъчителна нощем, но лесно преминава след прием на аналгетици. Постепенно се появява и накуцване.
Хондром
Хондромът се развива най-често в костите на дланта и пръстите и засяга лица на възраст над 40 години. Хондромът с локализация в дълги кости има склонност към злокачествена дегенерация. Туморът предизвиква слаба болка и обикновено се открива случайно при изследване или счупване на засегнатата кост.
Костна киста
Костната киста се среща главно у деца и юноши. Тя представлява кухина в костта, запълнена с течност и протича обикновено без оплаквания, като се открива случайно или при счупване на засегнатата кост.
Причините за образуване на доброкачествените костни тумори не са изяснени.
Лечението е оперативно и се сътои в отстраняване на тумора и по показание реконструктивна пластика.
Злокачествени тумори на костите
Злокачествените тумори на костите се наричат о с т е о с а р к о м и.
Причините за развитието им не са изяснени. Злокачественността се изразява в бурен растеж на тумора, проникване в меките тъкани около костта и ранно метастазиране /разпространяване/ в други органи бели дробове, черен дроб и други.
Остеосаркомът се развива обикновено в млада възраст. Най-честата локализация е в костите около коляното, рамото и тазовата област. Той нараства много бързо и обикновено до осмия месец метастазира. Туморът се опипва като подутина с твърда плътност и причинява силна болка с накуцване.
Хондросарком
Хондросарком се наблюдава най-често в тазовите кости и в областта на коляното. Той причинява болка, която се усилва нощем.
Гигантоклетъчен костен тумор
Гигантоклетъчният костен тумор се развива в областта на коленната и раменната област. Главни признаци са болка, твърда подутина и счупване при незначителна травма.
Сарком на Юинг
Сарком на Юинг се развива в детска и юношеска възраст. Той представлява тумор на костния мозък и засяга главно таза и дългите кости. Главни признаци на болестта са болка, усилваща се нощем, повишаване на температурата, анемия, левкоцитоза. Туморът метастазира в белите дробове и в други кости /череп, гръбначен стълб, ребра/.
Лечението на саркома на Юинг е консервативно - с облъчване и химио-лечение.
Лечението на другите злокачествени костни тумори е оперативно - ампутация. По-ранното оперативно лечение дава и по-добър резултат.