понеделник, 18 февруари 2008 г.

Лекарствени дерматози.

Механизмите, по които протичат страничните лекарствени дерматози върху кожата са: алергичен, псевдоалергичен, неалергичен и смесен.
Към неалергичния механизъм се отнасят токсичните въздействия , въздействията вследствие натрупване на лекарствения препарат, фармакологични въздейтвия, които предизвикват вродени или придобити изменения в активността на ензимните системи.
Най-разпространени са алергичните дерматози от лекарствен произход. Алергичния шок е най-тежкото и опасно усложнение. При него настъпва остро нарушение в кръвообращението. Количеството на циркулиращата кръв рязко намалява поради разширяване на коремните съдове където кръвта се задържа. Това води до рязко спадане на артериалното налягане. Настъпва спазъм на ларингса и бронхите, затруднено дишане, а по-късно депресия и кома.
Причинителите на алергичния шок са лечебни серуми, високомолекулни кръвозаместващи средства, йод-съдържащи йодни препарати, някои антибиотици и други лекарствени средства.
Лекарствената уртикария е нерядко срещана алергична проява. Тя се появява самостоятелно или съпътствуваща алергичния шок и серумна болест. Уртиката /кабар/ представлява плоско надигнат кожен участък /плака/. Уртиката има розов или белезникав цвят, дължи се на оток на кожата, появява се бързо и за няколко часа преминава без да оставя следи.
Медикаментозният обрив обаче нерядко наподобава този при някои инфекциозни болести. Ампицилинът предизвиква морбилоподобен обрив. Пеницилинът, барбитурови производни, живачни и златни соли причиняват скарлатинообразен обрив. Рубеолоподобен обрив се наблюдава след приложение на пенецилин, сулфонамиди и производни на фенотиацинови производни. Тромбоцитопенична пурпура се появява след приемане на хинин и хинидин, като кожните изменения представляват малки кръвоизливи, причинени от намаляване на броя на тромбоцитите. Серумната болест настъпва 8-15 дни след приемането на медикамента - лечебни серумни ваксини, плазмо заместители, пеницилин, стрептомицин и други лекарства.
Болестните признаци са: покачване на телесната температура, уголемяване на лимфните възли, кожен обрив под форма на уртика или наподобяващ инфекциозен обрив, подуване и болка в ставите, увеличаване броя на белите кръвни клетки /левкозитоза/.
От лекарствените дерматози със смесен механизъм на протичане по-чести са лекарствените фотодерматози. Те възникват под въздействие на светлина и общо или локално прилагане на медикаменти /гризеофулвин, сулфонамиди, тетрациклин, оцветители и др./. Кожните промени са под формата на уртики, еритем /зачервяване/, поява на мехури и подмокряне.
Най-честата алергична дерматоза е медикаментозно акне. Тя се причинява от голям брой медикаменти /кортикостероиди, литиеви соли, някои притивотуберкулозни лекарства и др./
Лечението се състои в отстраняване на причинителя на лекарствените дерматози и локално приложение на противо възпалителни средства. При тежки форми на алергична реакция се прилагат високи дози кортикостероиди венозно, комбинирани с антихистаминови препарати и витамини. Цялостното лечение се провежда от лекар-специалист. В профилактиката от голямо значение е избягването на самолечението.