петък, 15 февруари 2008 г.

Kритерии за поставяне на диагноза CПИH.

Световната здравна организация /СЗО/ прие по-важните клинични критерии за диагноза на СПИН. Според тези критерии диагнозата при възрастни може да се постави при наличие на поне два сериозни симптома и най-малко на още един незначителен симптом при липса на известни причини, водещи до подтискане на имунната система /например рак, тежко недохранване и др.

СЕРИОЗНИ СИМПТОМИ:
1. Упорита кашлица в продължение на повече от 1 месец; 2. Генерализиран многоогнишен дерматит; 3. Повтарящ се херпес зостер; 4. Кандидоза на устната кухина и гърлото; 5. Хроничен прогресиращ и разпространен обикновен херпес; 6. Генерализирано подуване на лимфните възли.
При наличие на саркома на Капоши или на криптококов менингит се поставя диагноза СПИН. Разбира се тази диагноза подлежи на потвърждение с имунологични тестове.
Френският изследовател Люк Монтание описва четири вида или етапа от развитието на инфекцията:
1. Състояние на инфекция, при която няма никакви признаци на заболяване или биологични признаци на подтиснат имунитет; 2. Състояние без болестни признаци, но с прояви на подтиснат имунитет,напр. намаляване на броя на т4 клетките в кръвта; 3. Наличие на някои симптоми на КОСС; 4. Изразена типична форма на СПИН с тежки опортюнистични инфекции и/или саркома на Капоши или лимфома. Наличието на такива инфекции и саркома на Капоши води до бърз смъртен изход.
В резултат на обобщението на значителен клиничен опит, някои американски изследователи класифицират заболяванията свързани със спин в 7 групи /фази/:
1. Безсимптомни форми; 2. Имунна тромбоцитопенична пурпура /периодични кръвоизливи по кожата и лигавиците, поради намален брой на тромбоцитите в кръвта/; 3. Необяснимо увеличение на лимфните възли, което продължава над 4 месеца, понякога с повишаване на температурата до 38.5 градуса; 4. Малки опортюнистични инфекции, необясними обриви или поява на херпес зостер; 5. Системно повишаване на температурата над 38.5 в продължение на месец или диария в течение на две или повече седмици трайно спадане на теглото без ясна причина; 6. СПИН с признаци на сарком на Капоши без опортюнистични инфекции; 7. СПИН с опортюнистични инфекции със или без сарком на Капоши.
Задължително е, разбира се, изискването за положителни резултати от серологичните изследвания.